0102030405060708

FENG SHUI

Je praktika rozmiestnenia, usporiadania  a zariadenia bytov, domov, kancelárií, obchodov a pod.

Táto metóda sa zaoberá aj vhodnou voľbou farieb, tvarov a materiálov v súlade s prírodou.

Tiež vhodnou orientáciou voči svetovým stranám, prúdením energií, vplyvom geopatogénnych zón a elektrosmogu.

 

Niekedy stačí tak málo a všetko sa dá napraviť aj bez sťahovania nábytku.

Cieľom FENG SHUI je, aby sa ľudia v takto zariadených priestorov  cítili príjemne, boli vyrovnaný s prostredím, ktoré im bude upevňovať zdravie, prosperitu, vzťahy v rodine a v láske.

FENG SHUI, sa dá dobre praktizovať aj pri návrhu firemného loga a vizitky.

Pozemok pre dom

Výber pozemku na dom obyčajne robíme len raz za život a pravdepodobne je to aj rozhodnutie na celý život. Kde, na akom mieste postavíme svoj dom, je na dlhé zvažovanie. Je to jedna z veľmi dôležitých vecí, ktorá môže veľmi ovplyvniť náš život. Preto je dobré dať si záležať na výbere miesta na bývanie a ovplyvniť tak svoj život a zdravie pozitívnejším smerom.

 

Hľadanie pozemku nerobíte tak často, aby vám neušlo zopár postrehov, ktoré vás môžu ovplyvniť pri rozhodovaní, ktorý pozemok si vybrať. No a keď ho už máte vo vlastníctve, možno až potom sa vám odhalia aj jeho negatívne stránky, ktoré ste si pri kúpe nevšimli alebo neuvedomili. Tí, čo to už majú za sebou, mi dávajú častokrát za pravdu. Hovoria si –mohli sme ešte počkať, prípadne sa rozhodnúť pre ten druhý pozemok atď.

Nehovoriac, že v tomto štádiu je už neskoro. Zmeny podľa pravidiel Feng Shui sa dajú robiť vždy. Akákoľvek zmena, aj malá, je už však o niečo viac ako žiadna.

 

Podľa Feng Shui sa dá upraviť akýkoľvek pozemok, avšak je dobré myslieť na zdravé bývanie dopredu, ešte skôr, než začnete stavať, než potom robiť korekcie.

Ak ste v štádiu hľadania, máte najväčšie možnosti. Môžete si stanoviť niektoré z kritérií pri hľadaní optimálneho pozemku, napríklad jeho tvar. Vyváženosť a rovnováhu zabezpečíte rovnomerným pôdorysom. Najlepší a symetrický tvar je štvorec alebo obdĺžnik. Iné zvláštne tvary, napríklad tvar „L“ zapríčiňujú nerovnováhu a nestabilitu vašich životných oblastí. Metódou Feng Shui sa dá vyvážiť a zharmonizovať aj takýto pozemok. Samozrejme, tvar pozemku nie je všetko, treba zhodnotiť celé okolie, susedné domy, rušnosť ulice, orientáciu na svetové strany, spodnú vodu, pôsobenie geopatogénnych zón, radónu a iné.

Ak sa postavíte na váš budúci pozemok, nezabudnite sa pozrieť do širokého okolia a tiež hore na nebo. Všimnite si, či na vás nebudú pôsobiť rušivé vplyvy napríklad blízkych stožiarov a vykrývačov. Je dobré si zistiť, čo stálo predtým na vašom území, aby ste nezačali stavať dom na bývalom zasypanom smetisku.

 

Tiež si všimnite okolité pozemky a prevádzky. Napríklad, či v blízkosti sa  nenachádza kafiléria, bitúnok, väznica, nemocnica, nočné podniky, skládka alebo cintorín. Akákoľvek prevádzka, ktorá je v blízkosti, bude vplývať na váš život. Preto je dobré všetko zvážiť.

A možno práve vtedy, ak sa niekto nachádza v extrémnej životnej situácii, po strate blízkeho človeka, sa možno rozhodne pre pozemok v blízkosti cintorínu.

Okolité budovy nás ovplyvňujú nielen charakterom prevádzky, ale aj tvarom a svojou veľkosťou. Ostré hrany vedľajších vysokých budov budú vrhať tzv. jedovaté šípy do okolia, Ak sa dá, treba sa im vyhnúť.

 

Z hľadiska Feng Shui má mať každý lepší pozemok krytý chrbát menšieho a väčšieho suseda, no a v neposlednom rade nádherný výhľad. Krytý chrbát vzadu môže byť vytvorený kopcom, pevným múrom, radom stromov alebo susedným domom. Menšieho a väčšieho suseda po stranách domu môžu vytvoriť vedľajšie domy, vysoké stromy, alebo pevné múriky či živé ploty.

 

Je dobré,ak má dom pekný výhľad . Veľmi pozitívnym výhľadom z hľadiska Feng Shui je výhľad na vodu. Veď práve preto izby a apartmány prímorských hotelov s výhľadom na more majú vyššiu cenu.

Ak si postavíte dom na nevhodnom mieste (a nespravíte žiadne opatrenia), nestane sa nič mimoriadne. Len vaša pohoda a harmónia nebudú na správnom mieste, čo môže časom vyústiť do stále napnutého nervového systému. Ten narúša obranyschopnosť organizmu a rodinné životné šťastie sa môže ocitnúť v slepej uličke.

Prostredie má na nás veľmi silný vplyv a preto, ak sa dá, ovplyvnime ho.

Vlastným vhodným prostredím sa môžeme priblížiť k lepšej budúcnosti.